Societatea Cromatec Plus a fost infiintata in anul 1998, cu un capital 100% romanesc, avand ca obiect de activitate comercializarea aparaturii de laborator, inclusiv consumabile si asigurarea serviciilor de instalare, punere in functiune si mentenanta, precum si instruirea personalului utilizator. Din anul 2002 firma Cromatec Plus SRL este dealer autorizat PerkinElmer in Romania.
Nivelul de pregatire stiintifica al angajatilor este foarte ridicat, cei mai multi (90%) avand studii universitare si postuniversitare.
Echipa noastra este formata din profesionisti cu experienta si competenta in domeniu. Datorita unui program exigent de instruire si perfectionare continua asigurat de firma producatoare, echipa noastra este gata sa faca fata provocarilor de orice natura: tehnica, consultanta, instruire sau dezvoltare de noi aplicatii. 
 
In anul 2002 Cromatec Plus obtine certificarea nationala de catre SRAC si internationala de catre IQNet a Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001:2000. 
In anul 2008 este obtinuta certificarea nationala de catre SRAC si Internationala de catre IQNet a Sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale al organizatiei, in conformitate cu standardul OHSAS 18001:2007 si a Sistemului de management de mediu , in conformitate cu standardul ISO 14001:2005 .
 
Datorita relatiilor stranse pe care compania noastra le are cu beneficiarii echipamentelor livrate, participam in mod frecvent la diferite proiecte sau teme de cercetare prin dezvoltarea unor metode specifice, analize si monitorizari care, impreuna cu serviciile de service si training oferite, contribuie in mare masura la succesul acestor programe. 
 
Livrarea si instalarea rapida, instruirea si consultanta competenta, service-ul prompt si profesionist asigura parametrii de eficienta si profitabilitate atat de necesari si de actuali intr-un laborator modern.
 
 
 
 

Stiri si noutati

CROMATEC PLUS SRL, titular al proiectului "Construire hala" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire hala", propus a fi amplasat in oras.Fierbinti Targ, sos.Garii, nr.cadastral 28032, Tarlaua 279/1, Parcela25 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita