„Establishment and operationalization of a Competence Center for Soil Health and Food Safety”Complex RDI Project acronym: CeSoH
Partener 6: CROMATEC PLUS SRL
Contract de finantare nr.: 760005/30.12.2022, cod 2
Perioada de implementare: 01.01.2023-31.12.2025
Data începerii: 01.01.2023
Data finalizării: 31.12.2025
Durata proiectului: 36 luni
Finanțat prin: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I5. „Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competența”. Apel nr. PNRR-III-C9-2022 – I5.
Coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență – MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII.
D1. Specific RDI Project 2 - Titlu proiect științific: REFACEREA SĂNĂTĂȚII SOLULUI DE PE TERENURILE NEPRODUCTIVE PRIN CULTURI DE BIOMASĂ VALORIFICABILE SUSTENABIL/ Restoring soil health on unproductive land through biomass crops for sustainable energy Soil-Biomass-Sustainable SOBIOSUS
Valoarea totala a proiectului: 1.282.892,99 lei
Valoarea finantarii PNRR: 962.169,00 lei
Cofinantare: 320.723,99 lei
 
Consortiu
Proiectul își propune să realizeze cercetarea compoziției deșeurilor rezultate din instalațiile de valorificare energetică (piroliză, digestie anaerobă) în scopul utilizării acestora ca fertilizanți pentru refacerea sănătății solulului de pe terenurile degradate. Se vor elabora standarde de calitate al cenușii și digestatului având ca supor buletinele de analiză fizico-chimice și biologice în conformitate cu legislația privind calitatea fertilizanților. Aplicarea acestor fertilizanți pe terenurile neproductive se va realiza numai pentru acele cantități care respectă condițiile privind calitate din standardul elaborat. După aplicarea digestatului pe terenurile neproductive, se va cultiva din nou aceleași soiuri de plante (porumb, soia și sorg) și se va realiza un studiu comparativ privind gradul de îmbunătățire a calității solurilor de pe terenurile neproductive. În cazul în care vor exista loturi de cenușă și digestat care nu se încadrează în standardele de calitate pentru a fi utilizat ca fertilizant, se vor identifica alte soluții de eliminare a acestora.
Proiectul va avea urmatoarele obiective specifice:
OS1. Investigarea terenurilor neproductive și monitorizarea culturilor de biomasă din parcelele experimentale (porumb, sorg, rapita);
OS2. Cercetări privind valorificarea energetică a biomasei în amestec cu deșeuri organice în instalații de piroliză și de digestie anaerobă;
OS3. Refacerea fertilității solurilor și modelarea capacității de sechestrare a carbonului;
OS4. Activități de diseminare a rezultatelor cercetării.
OS5. Achiziția de consumabile, obiecte de inventar și mijloace fixe.

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele activități:
- WP 1. Investigarea terenurilor neproductive și monitorizarea culturilor de biomasă din parcelele experimentale (porumb, sorg, soia) avand ca rezultat Raport privind compoziția chimică a solului și a biomasei
- WP 2. Cercetări privind valorificarea energetică a biomasei în amestec cu deșeuri organice în instalații de piroliză și de digestie anaerobă avand ca rezultat Buletine de analiza
- WP 3. Restabilirea fertilității solurilor și modelarea capacității de captare a carbonului avand ca rezultat Raport tehnic
- WP 4. Diseminarea rezultatelor

PNRR. Finantat de Uniunea Europeana - UrmatoareaGeneratieUE
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
https://mfe.gov.ro/pnrr/ - http://www.facebook.com/PNRROficial/
 

Stiri si noutati

CROMATEC PLUS SRL, titular al proiectului "Construire hala" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire hala", propus a fi amplasat in oras.Fierbinti Targ, sos.Garii, nr.cadastral 28032, Tarlaua 279/1, Parcela25 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita