„Sistem INOvativ de valorificare a materiei prime VEGetale”
acronim Sinoveg, cod Smis 119659


Beneficiar: CROMATEC PLUS SRL
Partener: UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAȚI
Data începerii: 30.10.2020
Data finalizării: 30.10.2023
Durata proiectului: 36 luni
Proiect finanțat în cadrul POC, Axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, Prioritate de investiții P11b.

Descrierea investitiei: Investitii initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a rezultatelor cercetarii (investitia initiala pentru inovare). Vor fi achizitionate echipamente, ce vor fi utilizate in proiect in procesul de productie a moleculelor cu potential terapeutic din extractele de catina prin separarea, purificarea si colectarea compusilor de interes prin metode de cromatografie cuplata cu spectrometrie de masa MS.

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este diversificarea activității Cromatec Plus SRL prin cercetarea si dezvoltarea unui proces inovativ de implementare a unei tehnologii de extracțe cu fluide supercritice pentru obținerea de produși bioactivi din materii vegetale.
Scopul investiției declarat prin cererea de finanțare depusă catre beneficiar este creșterea nivelului de inovare prin cercetare-dezvoltare a Cromatec Plus SRL odată cu dezvoltarea unui proces tehnologic inovativ ce permite valorificarea materiei prime vegetale la standarde net superioare tehnologiilor prezente pe piață. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al axei prioritare 1 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, prin activități de cercetare în vederea inovării de proces.
Obiectivele specifice ale proiectului se incadrează în obiectivul specific al Programului Operațional de Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare (CDI) in sprijinul competitivității economice si dezvoltarii afacerilor. Acțiunea 1.2.1, respectiv pentru tipul de proiect tehnologic inovativ.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Dezvoltarea unei noi tehnologii pentru obținerea de produse substanțial îmbunătățite, până la incheierea perioadei de implementare a proiectului
2. OS2. Atragerea unui nou cercetător (echivalent normă intreagă) în Cromatec Plus si a 2 noi angajați (echivalent normă întreagă) în alte activități decât cercetarea, cel târziu cu 6 luni înainte de încheierea perioadei de implementare a proiectului.
3. OS3. Elaborarea si depunerea a doua cereri de brevet, pana la incheierea perioadei de implementare a proiectului.
4. OS4. Realizarea a 3 articole stiintifice(co-publicații public-private) , într-un termen de 36 de luni de la incheierea perioadei de implementare a proiectului.
5. OS5. Atragerea de noi client prin semnarea a 2 contracte de furnizare produse, intr-un termen de 36 de luni de la incheierea perioadei de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 37.261.288,64 lei, din care valoarea totală eligibila este de 31.748.783,72 lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 16.616.055,18 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național este de 2.932.245,03 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 12.200.483,51 lei, iar valoarea neeligibilă de 5.512.504,92 lei.


Pentru informații detalate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

Stiri si noutati

CROMATEC PLUS SRL, titular al proiectului "Construire hala" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire hala", propus a fi amplasat in oras.Fierbinti Targ, sos.Garii, nr.cadastral 28032, Tarlaua 279/1, Parcela25 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita