19.09.2023
 
Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului
„INSTALARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA”
 
CROMATEC PLUS SRL, identificată prin CIF 11347189, număr de ordine în Registrul Comerţului J23/2208/2015, cu sediul în loc. Tâncăbeşti, str. Petre Ispirescu nr. 1, judeţul Ilfov, România, cod poștal 077167, in calitate de beneficiar, anunţă începerea derulării proiectului „INSTALARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA”, cod SMIS 2014+: 160907, cofinanţat din Fondul European de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM - POIM în calitate de Autoritate de Management.
 
Obiectivul general al proiectului este producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Cromatec Plus SRL si scaderea emisiilor GES. Scopul principal al investiției este de a produce energie electrica prin surse regenerabile, panouri fotovoltaice, pentru asigurarea auto- consumului de energie electrică in cadrul perimetrului analizat. Totodată, se urmărește eficientizarea consumului de energie primară şi promovarea resurselor regenerabile precum si scaderea emisiilor GES.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Realizarea unei capacitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara (amplasare panouri fotovoltaice) la punctul de lucru situat Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov, Strada Petre Ispirescu, Nr. 1, Tarla 205, Parcela 719, Judet Ilfov, nr. cad. 108695, cu o putere instalată de 147,4 KWp/0,1474 MWp in anul calendaristic ulterior finalizării proiectului. Noua capacitate de producție de energie electrică din energia solară nu va fi prevăzută cu instalație de stocare.
2. Reducerea emisiilor GES cu 53,9093 tCO2 in anul calendaristic ulterior finalizării proiectului ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile
3. Obținerea unei producții brute de energie (primară) din surse regenerabile (solar) de 163,3614 MWh/an, in anul calendaristic ulterior finalizării proiectului
4. Obținerea unei producții totale de energie electrică din surse regenerabile (solar) pe întreaga perioadă analizată (5 ani) de 798,4743 MWh. Reducerea emisiilor GES va fi de 263,4965 tCO2 iar reducerea consumului de energie primara va fi de 68,6688 Tep pe întreaga perioadă analizată.
 
Rezultatele așteptate in urma implementarii proiectului constau în:
1. Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile – 0,1474 MW
2. Reducerea emisiilor GES cu 53,9093 tCO2 in anul calendaristic ulterior finalizării proiectului
3. Obținerea unei producții brută de energie (primară) din surse regenerabile (solar) de 163,3614 MWh/an, in anul calendaristic ulterior finalizării proiectului
4. Obținerea unei producții totale de energie electrică din surse regenerabile (solar) pe întreaga perioadă analizată (5 ani) de 798,4743 MWh.
 
Valoarea totală a proiectului este de 1.011.342,86 lei, din care:
Valoarea cofinantarii UE din Fondul de Coeziune este de 305.607,93 lei
Valoarea cofinantarii din bugetul national este de 53.930,81 lei.
 
Data inceperii si data finalizarii proiectului:
Perioada de implementare a proiectului este de la 21.03.2023 pana la 30.11.2023.

Codul SMIS 2014+ al proiectului:
160907
 
Proiect cofinanţat din Fondul European de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 
Axa Prioritara 11: Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi de stimulare a utilizării energiei din surse regenerabile 
Obiectivul specific 11.1: Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor
 
Date de contact:
Denumire beneficiar: CROMATEC PLUS SRL
Persoana de contact: Oana Bobica
E-mail: oana.bobica@cromatec.ro
Telefon: 0722 640 616
Adresa: loc. Tâncăbeşti, str. Petre Ispirescu nr. 1, judeţul Ilfov, România, cod poștal 077167


 

Stiri si noutati

CROMATEC PLUS SRL, titular al proiectului "Construire hala" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire hala", propus a fi amplasat in oras.Fierbinti Targ, sos.Garii, nr.cadastral 28032, Tarlaua 279/1, Parcela25 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita