Titlul proiectului: “Înființarea unei unități noi: crearea unui laborator de analize tehnice în industria farmaceutică" 
 
1. Denumirea beneficiarului: CROMATEC PLUS S.R.L 
Scopul proiectului: Imbunatatirea competivitatii economice a  CROMATEC PLUS S.R.L., prin realizarea unei investitii initiale ce vizeaza crearea unei noi unitati, achizitionand echipamente performante urmarind adaptarea la cerintele pietei prin intarirea pentru efectuarea de testari si analize tehnice capacitatii de promovare a serviciilor. 
 
2. Obiective specifice ale proiectului: 
OS1 – Cresterea Profitului din Exploatare cu peste 10% in al treilea an de la finalizarea investitiei fata de nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior, 2016, ca urmare a introducerii de noi servicii de testari si analize tehnicein cadrul intreprinderii CROMATEC PLUS S.R.L. 
OS2 – Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane,dintre care o persoana facand parte din categoriile defavorizate, fata de numarul scriptic de angajati din anul 2016 
OS3 - Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul intreprinderii prin dezvoltarea unei noi activitati, prin achizitionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de imbunantatire a calitatii mediului inconjurator si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea echipamentelor eficiente energetic si eficientizarea iluminatului in spatiul in care se desfasoara activitatea, precum si prin minimizarea deseurilor generate. 
 
5. Rezultate asteptate: 
• Profitul din exploatare crescut cu peste 10 % in al treilea an de la finalizarea investitiei, fata de nivelul inregistrat in exercitiul financiar 2016, ca urmare a introducerii de noi servicii de testari si analize tehnice in cadrul intreprinderii CROMATEC PLUS S.R.L. 
• 2 locuri de munca create, din care una fiind o persoana facand parte din categoriile defavorizate. 
• Echipamente ecoeficiente nou achizitionate si 1 soft ce au condus la deschiderea unui nou punct de lucru si introducerea unui nou serviciu de testari si analize tehnice onorand intentiile de colaborare provenite de la clientii potentiali. 
 
6. Data de incepere: 01.03.2017 
 
7. Perioada de implementare: 26 luni 
 
8. Valoarea totala a proiectului este de 7.384.132,03 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 4.400.103,16 lei, respectiv valoarea finantarii nerambursabila din FEDR de 3.740.087,69 lei si valoarea finantarii nermbursabile din bugetul national de 660.015,47 lei.
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro , precum si catre site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de facebook a programului facebook.com/inforegio.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European  de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Stiri si noutati

CROMATEC PLUS SRL, titular al proiectului "Construire hala" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire hala", propus a fi amplasat in oras.Fierbinti Targ, sos.Garii, nr.cadastral 28032, Tarlaua 279/1, Parcela25 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita